Hakkımızda

Hoş geldiniz.

Üniversitemiz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın üniversite yaşamına tam katılımlarını kolaylaştırmaya çalışmakta ve her alanda erişilebilir bir kampus yaşamını hedeflemektedir. Bu kapsamda sunulan destek hizmetleri Engelli Destek Birimi tarafından sağlanmaktadır. Hak temelli yaklaşımı benimseyen birimimiz engelli öğrenci ve personelin kampus yaşamına tam katılımlarına yönelik ihtiyaçlarını tespit etmek ve karşılanması için yapılması gerekenleri planlamakta, uygulamakta ve yapılan çalışmaların sonuçlarına göre iyileştirmeler yapmaktadır. Birim aynı zamanda engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artıracak faaliyetler düzenlemekte, projeler geliştirmekte, gereksinim duyanlara danışmanlık hizmeti vermekte ve üniversite yerleşkelerinin standartlara uygun olarak erişilebilirliğin sağlanması için projeler yürütmektedir.